Gissningstävling för Bönans ankomst – uppdaterad

LE                1/7                Pojke                   3 800  g
ML               1/7                Pojke                    3 900 g
KD               2/7                Flicka                  3 300 g
ST                2/7                Pojke 
L                  3/7                Flicka                   3 900 g
H                 4/7                Flicka                   3 753 g
EC               5/7                Flicka                   3 500 g
LB               5/7                Flicka                   3 850 g
JC               6/7                Flicka                   4 600 g 
MS              6/7                 Pojke                   3 900 g
MF              7/7                Pojke                    4 300 g
AS               7/7                Pojke                    3 700 g
LBe             7/7                Flicka                   3 980 g
M                8/7                Pojke                    4 025 g
MS              8/7                Pojke                    3 420 g
KN              9/7                Flicka                   3 530 g 
UL              9/7                Flicka                   4 300 g
SD             11/7               Flicka                   3 800 g
AA             11/7               Flicka                   3 780 g
JS              11/7               Pojke                    3 625 g (51 cm)
LT             12/7               Flicka                   3 873 g
KJ             16/7               Pojke                    3 810 g
ME            18/7               Pojke                    4 200 g

Inga Kommentarer

Gissningstävling för Bönans ankomst

De senaste veckorna så har flera i min närhet fått lov att gissa på när Bönan tros komma, om det blir en pojke eller flicka och hur mycket hen kommer att väga.

Ingen gissning var i juni och igår passerade den första gissningen – roligt kanske vore att följa listan här? Och sedan uppdatera längs med dagarna som går?

Listan

LE                1/7                Pojke                   3 800  g
KD               2/7                Flicka                  3 300 g
ST                2/7                Pojke 
L                  3/7                Flicka                   3 900 g
H                 4/7                Flicka                   3 753 g
EC               5/7                Flicka                   3 500 g
LB               5/7                Flicka                   3 850 g
JC               6/7                Flicka                   4 600 g 
MS              6/7                 Pojke                   3 900 g
MF              7/7                Pojke                    4 300 g
AS               7/7                Pojke                    3 700 g
LBe             7/7                Flicka                   3 980 g
M                8/7                Pojke                    4 025 g
MS              8/7                Pojke                    3 420 g
UL              9/7                Flicka                   4 300 g
SD             11/7               Flicka                   3 800 g
AA             11/7               Flicka                   3 780 g
LT             12/7               Flicka                   3 873 g
KJ             16/7               Pojke                    3 810 g
ME            18/7               Pojke                    4 200 g

Tror att det kan saknas någon gissning – så uppdatering kommer för detta och annars uppdateras listan löpande. Mycket spännande måste sägas.

2 Kommentarer
Bönan och jag

Bönan och jag

 

Inga Kommentarer